Verhoogde schenkingsvrijstelling

huis renoveren met schenking

Vanaf 2017 wordt de eenmalig verhoogde schenking voor de eigen woning verder verhoogd tot €100.000. Net als in 2014 vervalt de eis dat de schenking door ouders aan kinderen moet zijn gedaan. Bij aflossing van een restschuld vervalt eveneens de eis dat de restschuld moet zijn ontstaan tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de ontvanger van de schenking tussen de achttien en veertig jaar moet zijn op het moment van de schenking.

Ook is het vanaf 2017 mogelijk om de eenmalig verhoogde schenking te spreiden over drie aaneengesloten jaren. De ontvanger van de schenking moet dan wel in alle jaren aangifte doen en in het laatste jaar dat een beroep op de vrijstelling wordt gedaan jonger zijn dan 40 jaar.

Bron: www.eigenhuis.nl