60% van alle woningen heeft een hogere marktwaarde dan de koopsom

Verkoop onder de marktwaarde

Uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat 60% van alle woningen een hogere taxatiewaarde heeft dan de koopsom. Betekent dit dat woningen daadwerkelijk door de taxateur worden overwaardeert, óf worden woningen systematisch verkocht onder de reële marktwaarde? Voor beide valt iets te zeggen!

Overwaardering woningen

Bij de verkoop van een woning heeft de taxateur te maken met veel verschillende belanghebbenden: de koper, de verkoper, de makelaar, de kredietverstrekker. Al deze partijen hebben belang bij de verkoop van de woning en kunnen druk uitoefenen op de taxateur die daardoor een hogere marktwaarde afgeeft dan de koopsom.

Voorkom overkreditering met het Wij Collectief

Waarom heeft de koper belang bij een hogere taxatiewaarde van de koopsom?

Vroeger was het zo dat je een hogere hypotheek kon aanvragen dan de marktwaarde, zodat je geen eigen geld in hoefde te leggen voor bijvoorbeeld de kosten koper. Sinds 2018 kun je 100% van de marktwaarde van de woning lenen. Dat betekent dat je tegenwoordig eigen geld moet inleggen om een woning te kunnen kopen.

Wanneer blijkt dat de taxatiewaarde lager ligt dan de koopsom van het huis, is er een verschil dat je niet mee kunt financieren. Dat betekent dat je meer eigen geld moet inleggen om de woning te kunnen kopen. In dat geval, kan de koper (maar ook de makelaar en kredietverstrekker) er belang bij hebben dat de woningwaarde tenminste even hoog als de koopsom wordt gewaardeerd.

Opvallend is dat de taxatiewaarde van woningen vaak gelijk is aan de koopsom wanneer de kopers starters zijn. Bepaalt de koper hier de waarde van de woning?

Verkoop van woningen onder de reële marktwaarde

Aan de andere kant, kan de hogere marktwaarde ook betekenen dat verkopers structureel worden benadeeld, omdat hun woning meer waard is dan de koopsom.
Dit zou betekenen dat in 60% van de onderzochte verkopers hun huis tegen een hogere prijs hadden kunnen verkopen.

Risico’s overwaardering woningen

Of woningen nu daadwerkelijk overwaardeert worden om een koop te doen realiseren of niet, volgens het onderzoek van de DNB, leidt de te hoog getaxeerde woningwaarde mogelijk tot overkreditering van huizenkopers en tot onderschatting van het kredietrisico van hypothecaire leningen.

Voorkom een te hoge taxatiewaarde

Om dit soort problemen te voorkomen, heeft Wij Makelaars de formule Wij Collectief in het leven geroepen. Met het Wij Collectief ben je als koper niet afhankelijk van de taxatiewaarde van de woning en betaal je slechts € 995,- aan eigen geld voor een woning tegen marktwaarde.

Meer weten? Ga naar www.wijcollectief.nl

Bron: https://www.dnb.nl/binaries/De%20kwaliteit%20en%20onafhankelijkheid%20van%20woningtaxaties_tcm46-382728.pdf